TWOJA DAROWIZNA

35 1300 0000 2076 0213 8492 0001 | BBOY CETOWY

Z całkowitej kwoty 120 000 zł

ODDAJ BARTKOWI 1% PODATKU

KRS : 0000068136

Z DOPISKIEM 'DLA BARTKA'

0%